Tall de circulació pels treballs de la rotonda de Riells del Fai

1/10/2021
A partir del 5 d'octubre no es podrà passar pel carrer Font de l'Alzinella a causa de les obres.
A partir del dimarts 5 d'octubre es tallarà el carrer Font de l'Alzinella de Riells del Fai. A partir de dimarts que ve, doncs, només hi podrà accedir el veïnat del mateix carrer i la resta de vehicles s'hauran de desviar.

Aquest tall de trànsit es deu a les obres per dotar Riells del Fai d'una rotonda que faci més segur l'accés al nucli.

La setmana que ve s'iniciarà l'obra hidràulica i es faran els moviments de terres per estabilitzar els talussos.

Actualment, s'ha excavat i embocat un col·lector destinat a la recollida d'aigua.

Des que es va presentar el projecte fins a l'actualitat, el traçat de les obres ha patit diverses alteracions. Aquest fet ha modificat la planificació del calendari de l'execució dels treballs.

L'obra

Actualment, davant del restaurant la Parada, al tram PK 22+375 de la carretera BP-1432, hi ha la cruïlla amb la BV-1483, que dona accés al nucli de Riells del Fai.

La cruïlla actual és en forma d' Y, amb l'existència d'edificacions al marge esquerre i d'un talús al marge dret de la BV-1483. Aquest fet fa que hi hagi problemes de visibilitat.

 
 
D'altra banda, en aquest punt també hi ha quatre parades de bus i els vianants han de travessar les dues carreteres sense disposar de passos de vianants adequats.

Per això, la Diputació de Barcelona inicia aquest projecteper transformar la cruïlla entre la BP-1432 i la BV-1483 en una rotonda, aprofitant per integrar el carrer de la Font de l'Alzinella a la rotonda, millorant la seguretat dels usuaris.

Aquesta obra també vol reduir la velocitat de circulació dels vehicles, reordenar els accessos i connectar amb passos de vianants les dues bandes de la carretera.

Què es farà?

-La construcció d'una rotonda a la intersecció de la BP-1432 amb la BV-1483.
-La formació d'una nova vorera, que connecti les parades de bus amb els habitatges dels voltants i amb el camí fluvial del Tenes.
-Un nou drenatge longitudinal amb cunetes transitables d'un metre d'amplada i triangulars.
-L'enjardinament de l'interior de la rotonda amb un sistema de reg automàtic.
-L'enllumenat de la rotonda i de la nova vorera.

El pressupost de licitació de l'obra ascendeix a la quantitat de 566.743,02 €, IVA inclòs, i hi ha una previsió de 7 mesos d'execució.