El Teatre Auditori Polivalent compta amb una millora de l'equipament escenogràfic

7/7/2023
L'equipament cultural guanya qualitat escènica amb la incorporació d'una major il·luminació.
El consistori ha realitzat actuacions de millora a l'equipament escenogràfic del Teatre Auditori Polivalent. A través d'aquestes obres d'incorporació d'una major il·luminació, l'equipament cultural ha guanyat qualitat escènica.

És a dir que ara es podran fer espectacles escènics amb una il·luminació professional i també serà possible la projecció d'imatges de fons a través d'una pantalla automàtica.

Aquestes obres s'han realitzat d'acord amb la "Memòria valorada per a l'equipament escènic del TAP" redactada per l'arquitecte tècnic Manel Marin.

BTM SOUND, SL ha estat l'empresa a qui s'han adjudicat els treballs i els ha realitzat per 54.734,94 €.

Aquestes actuacions han estat finançades en part per la Diputació de Barcelona, a través del recurs: "Reforma, millora i manteniment d'equipaments culturals locals".

 
 
Què s'ha fet?

- Construcció, subministrament i instal·lació de dos motors de cadena normativa D8+, per a una càrrega màxima de 400 Kg (uniformement repartits sobre la doble barra de càrrega), alçada màxima de treball de 7m i velocitat fixa de 4‐6m/min 2 ud.

- Construcció, subministrament i instal·lació d'un controlador digital per a 2 motors, amb botonera de control fins a 6 motors i 1 punt de connexió.

- Construcció, subministrament i instal·lació de dues barres electrificades especials de doble tub de 12 m de longitud amb 3 circuits de 2,5 / 3 kW, 12 preses schuko i 1 presa de senyal digital DMX.

- Construcció, subministrament i instal·lació d'un sistema de guia articulada per a mànegues elèctriques d'alimentació i senyal digital de les barres electrificades mòbils associades als talls motoritzats d'il∙luminació de l'interior de l'escenari.

- Construcció, subministrament i instal·lació de la caixa de distribució com a punt de connexió entre el cablejat fix de la instal·lació elèctrica d'il∙luminació provinent del nou subquadre de proteccions i el cablejat aeri que va a parar a la barra doble electrificada Familia: Universal Box".

- Construcció, subministrament i instal·lació d'un amplificador de senyals digitals DMX‐ 512.

- Disseny, construcció, subministrament i instal·lació de conjunts de suports/ancoratge per a la nova pantalla de projecció.

- Subministrament i instal·lació de dues lluminàries professionals de treball 200 W de led blanc càlid (3000ºK/3200ºK) o neutre (4800ºK/5200ºK). Inclou ancoratge a varal existent del teló de fons.

- Subministrament i col·locació d'una pantalla elèctrica de projecció enrotllable de dimensions de 6,00x5,00m amb sistema de tir directe. Motor reductor monofàsic tubular de funcionament discontinu i protecció tèrmica. Caixa de 21x21cm d'alumini de color blanc lacat. Inclou caixa de superfície per a ancorar a paret amb maniobra pujar, baixar i parada.