Torna el confinament comarcal de dilluns a diumenge

9/4/2021
El PROCICAT ha decretat el tancament a partir d’avui divendres, a causa de l’augment de la pressió hospitalària.
A partir d'avui es torna a restringir la mobilitat entre comarques. De dilluns a diumenge, la població no podrà sortir de la seva comarca si no és per un motiu de pes justificat, com ara l’atenció d’un familiar dependent o bé l’assistència al lloc de treball. Aquesta restricció serà vigent, en principi, fins el 19 d’abril.

Com queden les restriccions?

D’entrada el PROCICAT deixa clar que tenir una reserva d'hotel o una entrada de teatre no dona dret a saltar-se el límit de la comarca. Tampoc es poden fer sortides, encara que sigui amb la bombolla de convivència.

Tampoc està permès sortir del país, perquè continua vigent el tancament perimetral.

Només es poden fer desplaçaments fora de la comarca o dels límits de Catalunya per les excepcions previstes: motius laborals, sanitaris, d'estudis, retorn al lloc de residència habitual, cura de persones grans, menors o amb dependència, o també dels menors en cas que els progenitors estiguin separats, exàmens inajornables o causes de força major.

També entren dins les excepcions previstes les competències esportives autoritzades i les excursions o colònies dels grups bombolla escolars.

Protecció Civil recomana portar una declaració d'autoresponsabilitat que justifiqui el motiu del desplaçament.
 
A més, continua vigent el toc de queda, entre les 22.00 i les 6.00 a tot el territori.

Reunions

En les trobades i reunions socials, es permeten un màxim de 6 persones tant a l'interior com a l'exterior, llevat que es tracti de convivents. S'encoratja a fer-les a l'aire lliure i evitar els espais tancats, així com limitar les visites a les persones més vulnerables.

No s'ha fixat un límit de bombolles de convivència, però es manté la recomanació de limitar les interaccions socials.

També continua prohibit el consum d'aliments i begudes a les trobades o reunions als espais públics, excepte en els àpats a l'aire lliure a les sortides escolars i a les activitats de lleure i socioeducatives permeses.

Restauració

Als establiments de restauració es manté l'aforament del 30% a l'interior dels establiments i sense límit a l'exterior. Les taules han de respectar les distàncies de seguretat -dos metres entre taules i un metre entre persones de la mateixa taula- i han de ser com a màxim de 4 persones o bé una bombolla de convivència.

Continua tancada la restauració a l'interior dels centres comercials.

 
 
Els establiments d'hoteleria poden donar també servei de restauració només a les persones allotjades, amb el límit de les 22 hores.

Esport

Continuen autoritzades totes les competicions de l'esport federat i s'hi permet també l'assistència de públic: un 50% a l'aire lliure i un 30% en espais tancats.

Es permet el públic amb seient preassignat, excepte en competicions estatals i en les internacionals que tinguin prohibició expressa que altres organismes hagin establert, com en el cas del futbol i el bàsquet, que es fan sense públic.

Cultura

En aquest àmbit, tot queda com estava. Cinemes, teatres, auditoris, sales de concents, circs i similars poden obrir amb un 50% de l'aforament i un màxim de 1.000 persones assegudes en cas que l'acte sigui a l'aire lliure o en espais amb ventilació reforçada. Si no és així, el màxim és de 500 persones, sempre assegudes.

L'horari de finalització és a les 10 de la nit i el tiquet d'entrada permet arribar al domicili més tard d'aquesta hora.

Es poden fer gales, festivals i cerimònies de lliurament de premis. En aquests actes s'ha de respectar el 50% d'aforament, com ja fan museus, cinemes o teatres.

Les sales de concert poden obrir, però sense servei de bar.

Es permet l'obertura de restaurants musicals, cafès teatre i cafès concert amb les mateixes condicions que la restauració.

A més, els actes vinculats a la cultura popular i tradicional es permeten sempre que siguin activitats estàtiques, que es facin en un espai perimetral o en un espai tancat. Tenen les mateixes limitacions d'aforament que les activitats culturals d'arts escèniques i musicals que es fan en teatres o auditoris i amb els assistents asseguts.

Als centres cívics també es permet la represa de l'activitat a l'aire lliure de persones més grans de 60 anys, sempre en grups de 6 persones com a màxim.
Les biblioteques, arxius, museus, sales d'exposicions i galeries d'art tenen l'aforament limitat al 50%.

Actes religiosos i cerimònies civils

Els actes civils o de culte, inclosos els casaments i enterraments, han de limitar l'assistència al 30% de l'aforament i a un màxim de 1.000 persones, sempre que siguin a l'aire lliure o en espais tancats amb ventilació reforçada. Si no hi ha aquesta ventilació, el topall són 500 persones.