Com fer un ús segur dels parcs i àrees de joc infantil

28/9/2020
La Generalitat de Catalunya publica unes pautes per a les famílies.
L'Ajuntament de Bigues i Riells publica les indicacions per fer un ús segur dels parcs infantils. Els parcs són un espai compartit que cal fer servir racionalment per garantir la seguretat de tothom.

La Generalitat recomana:

- No accedir als parcs infantils si ja hi ha un nombre important d'infants en aquell moment.
- Limitar el temps d'ús a un període inferior a l'habitual per facilitar que hi accedeixin altres famílies sense aglomeracions.
- Fer servir els parcs infantils més pròxims al domicili o centre escolar.
- Buscar activitats i jocs d'esbarjo alternatius a l'ús dels equipaments dels parcs infantils (gronxadors, tobogans, etc.). Per exemple, jugar amb la sorra, jugar a fet i amagar, etc.

Instruccions per als infants:

o Cal desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans d'accedir als parcs infantils i també de forma freqüent mentre se'n fa ús. (Cal tenir cura que els infants petits no es posin les mans a la boca després d'utilitzar el gel hidroalcohòlic.
 
 
o Mantenir una distància de seguretat interpersonal amb els infants d'altres grups de convivència per impedir el contacte físic, especialment en els accessos als equipaments.
o Fer ús de la mascareta de forma obligatòria a partir dels 6 anys inclosos i, sempre que sigui possible, entre els 3 i 5 anys.
o Evitar menjar i beure a l'espai de joc.

Instruccions per als adults:

• Es recomana que un únic adult acompanyi els infants, per reduir el nombre de persones. En la mesura del possible, cal relacionar-se només amb persones amb les quals es comparteixi un grup de convivència estable. En tot cas, cal relacionar-se amb el mínim nombre de persones fora d'aquests grups, limitant el temps de contacte, mantenint la distància i fent ús de la mascareta en tot moment.
• No utilitzar els bancs a l'interior dels parcs infantils per evitar la sobreocupació de l'espai.
• Explicar als infants les pautes per evitar el contacte físic amb infants que no formen part del seu grup de convivència estable