Àrea de Serveis Econòmics

REGIDORIA DE SERVEIS ECONÒMICS
Regidora: Maria Teresa Escobar Gomera
serveiseconomics@biguesiriells.cat