Àrea de Serveis Generals i Governació

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS I GOVERNACIÓ
Regidor: Joan Galiano PeraltaREGIDORIA DE RIELLS DEL FAI
Regidora: Antoni Verdugo Pérez