Població

Bigues i Riells és un municipi del Vallès Oriental, format per dos pobles: Bigues i Riells del Fai.

Actualment, hi viuen 10.044 persones (novembre 2022).

Per trobar les dades actualitzades de la població cal dirigir-se a l'Idescat.