Població

Bigues i Riells és un municipi del Vallès Oriental, format per dos pobles: Bigues i Riells del Fai.

Actualment, hi viuen 10.144 persones (febrer 2024).

Per trobar les dades actualitzades de la població cal dirigir-se a l'Idescat.