Escola bressol La Puput

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA PUPUT

Horari: de 8.30 a 16.45 hores
 
Carrer de l'Oliverar, s/n
93 865 88 00
lapuput@biguesiriells.cat

Jornada de portes obertes 2022

L'Escola bressol La Puput oferirà les jornades de portes obertes el 26 d'abril (infants nascuts l'any 2020- P2) a les 17.30 hores, 3 de maig (infants nascuts l'any 2021- P1) a les 17.30 hores i el 5 de maig (infants nascuts l'any 2022- P0) a les 17.30 hores..

Per poder assistir a les portes obertes cal omplir el formulari.

Per a més informació 938658800/ lapuput@biguesiriells.cat.

Si esteu interessats en fer la preinscripció pel curs 2021-2022 dirigiu-vos a la Seu Electrònica del consistori per tramitar-la. La preinscripció pel curs 2022-2023 estarà habilitada del 9 al 20 de maig.

Bigues i Riells compta amb una Escola Bressol Municipal La Puput, que acull nens i nenes de 4 mesos a 3 anys. Es defineix com una escola pública, catalana, participativa i activa. 
L'Escola té com a eix central l'infant ,ell és el protagonista actiu: amb curiositat i desitjos d'aprendre.
Atenem i respectem les necessitats físiques, emocionals i educatives de l'infant.
La nostra la línia pedagògica està basada en la pedagogia Pikler - lóczy i té 4 pilars centrals:
  1. Moviment Lliure
  2. Vida quotidiana
  3. Espais i materials
  4. Joc i experimentació
1. Moviment lliure: pedagogia basada en la llibertat de moviment, sense l'ajuda ni l'intervenció de l'adult. Confiant que és ell mateix qui marca el seu propi ritme i és ell mateix qui sap fins a on pot arribar.

2. Vida quotidiana: entenem vida quotidiana com les entrades i les sortides de l'infant a l'escola, els moments dels àpats, el descans, el canvi de bolquer, el joc lliure.... Aquests moments educatius ocupen gran part del temps.

3. Els espais i els materials:
hem creat espais oberts, acollidors i integradors on els protagonistes són els infants i pensat per potenciar el repte, l'investigació i l'aprenentatge.

4. Joc i experimentació:
oferim diferents propostes de joc encaminades a la descoberta, experimentació, manipulació, construcció, moviment, recreació, representació..., a través dels diversos llenguatges: verbal, corporal, musical, plàstic i matemàtic.

PROJECTE ESPAIS OBERTS

En aquests espais d'auto aprenentatge l'infant trobarà propostes educatives que despertaran el seu interès i curiositat per explorar, descobrir i experimentar a partir de propostes relacionades amb l'art, la ciència, el joc simbòlic, el contacte amb la natura, l'expressió corporal...

Durant el temps que dura l'activitat l'infant podrà canviar lliurement d'espai, d'aquesta manera respectem en tot moment el ritme i procés d'aprenentatge individual.


PREINSCRIPCIONS I MATRÍCULA

Preinscripció telemàtica. Tramita-la!

Documentació per la preinscripció
• Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
• Original i fotocòpia del DNI dels tutors legals.
• Original i fotocòpia de la TSI ( targeta sanitària individual) de l'infant.
• Sol·licitud de preinscripció.
Documentació per la matrícula:
• Dades bancàries on vulgueu domiciliar els rebuts de l'escola
• Fotocòpia carnet de vacunes (si l'infant no ha estat vacunat per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu).
• 2 fotografies de carnet de l'infant ( setembre)
Dates de matrícula: A concretar amb el centre.
 
SERVEIS EXTERNS

Servei de psicologia municipal

L'escola disposa d'un servei de psicologia municipal per fer un seguiment dels infants escolaritzats i assessorament a les famílies que ho sol·licitin.

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)

Aquest és un servei públic que es va crear l'any 2008 i està especialitzat en l'atenció a la petita infància. L'objectiu d'aquest programa és la prevenció, la detecció i la derivació de possibles alteracions en el desenvolupament dels infants que assisteixen a l'escola bressol.

Teatre a les escoles

Aquest programa organitzat per la Fundació Privada Cultural de Granollers ofereix activitats de teatre, dansa i música proposades a l'alumnat de 2 anys per acostar-los en aquest gènere.

Anglès

Aquest servei està gestionat per l'AMPA  de l'escola i/o la comissió de pares i mares i s'encarrega l'escola d'anglès Kids and Us de Lliçà d'Amunt,
de l'escola i l'empresa que se n'encarrega és Kids and Us.

Es fa en horari escolar de 10.00 a 12.00 h i la classe és de 45 minuts per grup.
L’activitat la fem per grups d’edat de 5 a 8 infants: els nascuts el 2020 i els nascuts el 2021.

L’activitat comença a principis d’ octubre i acabant la setmana del 22 de juny.
A començament de curs, al mes de setembre es fa una reunió amb les famílies i l’empresa Kids and Us per explicar el funcionament del curs, els grups, els horaris i el calendari. El preu és de 26€/mensuals.

AMPA

Les famílies participen activament en la vida escolar a través de l' AMPA. L'associació també participa en el Consell Escolar Municipal. A més, s'encarrega, amb l'equip de mestres, de participar i col·laborar r en les festes i tradicions populars de l'escola.

Cabàs de paraules

Un projecte conjunt amb la Biblioteca Municipal que inclou tres activitats. Una amb infants més grans, anar d'excursió a la Biblioteca i conèixer-la. Una altra es basa en la visita d'un professional de la Biblioteca a La Puput mensualment i ens endinsa al món dels contes i la tercera activitat és el cabàs de paraules que és un cabàs de llibres per les diferents edats que tenim a l'escola en préstec de la biblioteca que l'escola fa d'enllaç.

MODALITAT DE QUOTES 2021-2022

La Puput:
• De dilluns a divendres de 08.30 a 12.00 hores i de 15.00 a 16.30 hores
• Quota mensual de 188'18 €/mes durant 11 quotes ( setembre al juliol ambdós inclosos)
• Quota de despeses administratives de matriculació de 50'86 € (un pagament a l'any)
• Horari de menjador de 12.00 a 15.00h i quota (segons empresa de menjador)

Niu de la Puput:

• 3 dies a la setmana a escollir de les 8.30 a les 12.00 hores. Amb opció menjador de 12h a 15h.
• Quota mensual de 85 €/ mes durant 11 quotes (de setembre al juliol ambdós inclosos)
• Quota de despeses administratives de matriculació de 50'86 € (un pagament a l'any)
• Horari de menjador de 12.00 a 15.00 h i quota (segons empresa de menjador)

Matins: 
De dilluns a divendres des de les 08.30 a les 12.00 hores . Amb opció menjador de 12h a 15h. 
• Quota mensual de 120 €/ mes durant 11 quotes (de setembre al juliol ambdós inclosos)
• Quota de despeses administratives de matriculació de 50'86 € (un pagament a l'any)
• Horari de menjador de 12.00 a 15.00 h i quota (segons empresa de menjador)

Menjador:

Un mínim de 3 dies a la setmana: 6,33€ ( de 3 a 5 dies). Eventual( menys de 3 dies): 6,96€.
Berenar:0'50€
Els serveis són a càrrec de l'empresa Tresmes Ecoactiva amb el càtering a càrrec de la cuina de l'escola El Turó. A més cada dia a mig matí es dóna fruita.

MODALITAT DE QUOTES 2022-2023

La Puput:
• De dilluns a divendres de 08.30 a 12.00 hores i de 15.00 a 16.30 hores
• Quota mensual de 188'18 €/mes durant 11 quotes ( setembre al juliol ambdós inclosos)
• Quota de despeses administratives de matriculació de 50'86 € (un pagament a l'any)
• Horari de menjador de 12.00 a 15.00h i quota (segons empresa de menjador)
 
Matins:
De dilluns a divendres des de les 08.30 a les 12.00 hores . Amb opció menjador de 12h a 15h.
• Quota mensual de 138€/ mes durant 11 quotes (de setembre al juliol ambdós inclosos)
• Quota de despeses administratives de matriculació de 50'86 € (un pagament a l'any)
• Horari de menjador de 12.00 a 15.00 h i quota (segons empresa de menjador)
  • Descomptes per a famílies nombroses i monoparentals
-15% quota completa
-10% quota de matins

Servei d'acollida:
De 8.00 a 8.30 hores 15,00€ mensuals o bé 1,25€ un dia.

Menjador:
Un mínim de 3 dies a la setmana: 6,33€ ( de 3 a 5 dies). Eventual( menys de 3 dies): 6,96€.
Berenar:0'50€

Els serveis són a càrrec de l'empresa Tresmes Ecoactiva amb el càtering a càrrec de la cuina de l'escola El Turó. A més cada dia a mig matí es dóna fruita.