Escola bressol La Puput

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA PUPUT

Horari: de 8.30 a 16.45 hores
 
Carrer de l'Oliverar, s/n
93 865 88 00
lapuput@biguesiriells.cat


Període de formalització de la matricula
Maig del 2024

Cal omplir el formulari que hi ha publicat més avall i adjuntar-lo en una instància genèrica a la seu electrònica!

No t'oblidis d'adjuntar la documentació (carnet de vacunació i targeta sanitària de l'infant) !

Bigues i Riells del Fai compta amb una Escola Bressol Municipal La Puput, que acull nens i nenes de 4 mesos a 3 anys. Es defineix com una escola pública, catalana, participativa i activa. 
L'Escola té com a eix central l'infant ,ell és el protagonista actiu: amb curiositat i desitjos d'aprendre.
Atenem i respectem les necessitats físiques, emocionals i educatives de l'infant.
La nostra la línia pedagògica està basada en la pedagogia Pikler - lóczy i té 4 pilars centrals:
  1. Moviment Lliure
  2. Vida quotidiana
  3. Espais i materials
  4. Joc i experimentació
1. Moviment lliure: pedagogia basada en la llibertat de moviment, sense l'ajuda ni l'intervenció de l'adult. Confiant que és ell mateix qui marca el seu propi ritme i és ell mateix qui sap fins a on pot arribar.

2. Vida quotidiana: entenem vida quotidiana com les entrades i les sortides de l'infant a l'escola, els moments dels àpats, el descans, el canvi de bolquer, el joc lliure.... Aquests moments educatius ocupen gran part del temps.

3. Els espais i els materials:
hem creat espais oberts, acollidors i integradors on els protagonistes són els infants i pensat per potenciar el repte, l'investigació i l'aprenentatge.

4. Joc i experimentació:
oferim diferents propostes de joc encaminades a la descoberta, experimentació, manipulació, construcció, moviment, recreació, representació..., a través dels diversos llenguatges: verbal, corporal, musical, plàstic i matemàtic.

PROJECTE ESPAIS OBERTS

En aquests espais d'auto aprenentatge l'infant trobarà propostes educatives que despertaran el seu interès i curiositat per explorar, descobrir i experimentar a partir de propostes relacionades amb l'art, la ciència, el joc simbòlic, el contacte amb la natura, l'expressió corporal...

Durant el temps que dura l'activitat l'infant podrà canviar lliurement d'espai, d'aquesta manera respectem en tot moment el ritme i procés d'aprenentatge individual.

PREINSCRIPCIONS I MATRÍCULA

Preinscripció telemàtica. Tramita-la!

Documentació per la preinscripció

• Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
• Original i fotocòpia del DNI dels tutors legals.
• Original i fotocòpia de la TSI ( targeta sanitària individual) de l'infant.
• Sol·licitud de preinscripció.

Documentació per la matrícula:

• Dades bancàries on vulgueu domiciliar els rebuts de l'escola
• Fotocòpia carnet de vacunes (si l'infant no ha estat vacunat per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu).
• 2 fotografies de carnet de l'infant ( setembre)
Dates de matrícula: A concretar amb el centre.
 
SERVEIS 

Servei de psicologia municipal

L'escola disposa d'un servei de psicologia municipal per fer un seguiment dels infants escolaritzats i assessorament a les famílies que ho sol·licitin.

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)

Aquest és un servei públic que es va crear l'any 2008 i està especialitzat en l'atenció a la petita infància. L'objectiu d'aquest programa és la prevenció, la detecció i la derivació de possibles alteracions en el desenvolupament dels infants que assisteixen a l'escola bressol.

AFA

Les famílies participen activament en la vida escolar a través de l’AFA. L’associació també participa en el Consell Escolar Municipal. A més, s’encarrega amb l’equip de mestres de participar i col·laborar en les festes i tradicions populars de l’escola.

ACTIVITATS

Teatre a les escoles

Aquest programa organitzat per la Fundació Privada Cultural de Granollers ofereix activitats de teatre, dansa i música proposades a l'alumnat de 2 a 3 anys per acostar-los en aquest gènere.

Activitats amb la biblioteca

• Visita a la biblioteca amb els infants de 2 a 3 anys.
• La biblioteca fa préstec de llibres a l’escola.
• Projecte del Cabàs de Paraules: les famílies que desitgen poden iniciar-se en el projecte de préstec de llibres de la biblioteca, un cop al mes la biblioteca prepara lots de llibres per les edats corresponents i alguna lectura per els adults. Aquest serveis de préstec es recull a l'escola i sempre es retornen els llibres a la biblioteca. També s'aprofita a fer el carnet de socis de la biblioteca per aquells que no el tinguin.

MODALITAT DE QUOTES 

La Puput:

• De dilluns a divendres de 08.30 a 12.00 hores i de 15.00 a 16.30 hores
• Quota mensual de 188'18 €/mes durant 11 quotes ( setembre al juliol ambdós inclosos)
• Quota de despeses administratives de matriculació de 50'86 € (un pagament a l'any)
• Horari de menjador de 12.00 a 15.00h i quota (segons empresa de menjador)
 
Matins:

De dilluns a divendres des de les 08.30 a les 12.00 hores . Amb opció menjador de 12h a 15h.
  • Quota mensual de 138€/ mes durant 11 quotes (de setembre al juliol ambdós inclosos)
  • Quota de despeses administratives de matriculació de 50'86 € (un pagament a l'any)
  • Horari de menjador de 12.00 a 15.00 h i quota (segons empresa de menjador)
  • Descomptes per a famílies nombroses i monoparentals
-15% quota completa
-10% quota de matins

Servei d'acollida:

De 8.00 a 8.30 hores 15,00€ mensuals o bé 1,25€ un dia.

Menjador:

Gestionat per una empresa externa amb horari de 12.00 a 15.00 hores.