Tinença responsable

Els animals de companyia són una font de satisfacció i proporcionen molts beneficis als seus propietaris. Tenir-ne exigeix, però, complir un seguit de compromisos, tant amb l’animal com amb la societat. Aquesta doble responsabilitat que tenen els propietaris és el que es coneix per tinença responsable.
La tinença d’animals de companyia està autoritzada en domicilis particulars sempre que es compleixin les condicions higièniques i sanitàries de manteniment, benestar i seguretat per a l’animal i per a les persones.
D’acord amb l’Ordenança de civisme de Bigues i Riells, és permesa la tinença de 3 gats o gossos en cas d’habitatges plurifamiliars, i un màxim de 5 gats o gossos en cas d’habitatges unifamiliars. La normativa també recull que aquests no poden molestar amb els seus udols, sorolls o lladrucs als veïns, que les deposicions de la via publica han de ser recollides pels seus propietaris i que han d’anar lligats i acompanyats pels propietaris, entre d’altres preceptes.

L’incompliment d’aquestes obligacions pot ser motiu de sanció d’acord amb el que s’estipula a l’ordenança.
Entre les responsabilitats dels propietaris destaquen les següents:

 • És imprescindible identificar el gos, el gat o la fura amb un microxip en un centre veterinari
 • Tots els animals han d’inscriure’s obligatòriament al registre censal municipal. És un tràmit gratuït que es pot fer a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
 • Han d’alimentar-se adequadament
 • No està permès utilitzar collars de càstig, força i/o estrangulació
 • Cal proporcionar-los exercici diari
 • Cal evitar que estiguin sols més de 6 hores seguides a casa. Els animals necessiten afecte
 • No es pot maltractar-los ni abandonar-los mai
 • Cal portar-los al veterinari de forma periòdica i sempre que ho necessitin
 • L’esterilització de gossos i gats és una forma efectiva d’evitar la superpoblació i l’abandonament com a conseqüència de naixements no desitjats
 • Els excrements, tant en la via pública com en les àrees d’esbarjo, s’han de recollir i llençar al contenidor gris o en una paperera, dins d’una bosseta
 • Sempre que sigui possible, cal esbandir els orins de l’animal amb aigua
Si perdeu el vostre animal de companyia, truqueu a la Policia Local (93 865 62 25) o a l’Associació Protectora d’Animals de Granollers (93 840 27 77) per a saber si l’han trobat.
OBLIGATORIETAT D'IDENTIFICAR I CENSAR

La identificació electrònica dels gossos, els gats i les fures és obligatòria i es porta a terme mitjançant la implantació d’un microxip a les clíniques o centres veterinaris (és un tràmit desvinculat de l’Ajuntament). Les dades d’identificació s’envien a l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC), gestionat pel Consell de Veterinaris de Catalunya.
Un cop implantat el microxip, que porta un codi d’identificació, i obtingut el document sanitari, les persones propietàries d’aquests animals de companyia estan obligades a inscriure’ls al Registre Censal Municipal (enllaç al formulari de l’OAC), dins el termini de 3 mesos des de la data de naixement o de 30 dies des de la data d’adquisició, canvi de residència de l’animal o trasllat temporal per un període superior a 3 mesos. Actualment, a Bigues i Riells, la inscripció al cens és gratuïta.
D’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals, les dades dels censos municipals es traspassen a la Generalitat de Catalunya, la qual gestiona el conjunt de dades d’identificació dels censos municipals d’animals de companyia mitjançant un registre únic, el Registre General d’Animals de Companyia (ANICOM). És públic i hi pot accedir tothom que ho sol•liciti, sempre que es respecti el que estableix la legislació sobre el procediment administratiu i tenint en compte el que disposa la normativa sobre la protecció de dades.