Serveis

L'ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació) és el certificat acreditatiu de la competència digital emès per la Generalitat de Catalunya.
Per mitjà de l'ACTIC la persona titular pot acreditar, davant qualsevol instància pública o privada, les seves competències en tecnologies de la informació i la comunicació.
Per obtenir el certificat cal fer una prova d'avaluació. La biblioteca de Bigues i Riells és un centre col·laborador ACTIC i posa a la vostra disposició les seves instal·lacions i els seus recursos per fer aquesta prova. Per participar-hi cal ser més gran de 16 anys en el moment de realitzar-la i pagar la taxa establerta legalment.
Trobareu informació sobre el procediment per obtenir l'acreditació al portal de l'ACTIC.
Enllaços relacionats:
 • Cercador de centres col·laboradors
 • Inscripció de la persona aspirant
 • Plataforma d’aprenentatge
BUTLLETINS ELECTRÒNICS
Si voleu donar-vos d'alta al butlletí electrònic de les activitats mensuals de la biblioteca, entreu al vostre compte del catàleg de la Xarxa de Biblioteques Municipals i activeu l'opció «Vols rebre informació de la biblioteca o d'interès ciutadà?».

Escriviu el vostre correu electrònic al botó «Mod. Info personal», i començareu a rebre butlletins a partir del mes vinent.
També podeu consultar les activitats programades a la Biblioteca a laBiR.
CARNET DE BIBLIOTEQUES
El carnet és gratuït, personal i intransferible i vàlid per a totes les biblioteques públiques de Catalunya. Amb el carnet podreu fer ús dels diversos serveis que ofereixen les biblioteques, com ara el préstec, l'accés a internet i a la xarxa Wi-Fi, la consulta de fons especialitzats, la participació als clubs de lectura o els cursos específics que es fan als espais multimèdia. Els duplicats tenen un cost d'1€.
El carnet també ofereix descomptes a entitats que promouen activitats i serveis culturals arreu del territori català.
Es pot sol·licitar des del web, només cal emplenar el formulari, indicar a quina biblioteca el voleu recollir, i enviar-lo.
Per als menors de 14 anys, és necessari presentar DNI o NIE si en tenen, i, en tot cas, sempre han de tenir l'autorització dels pares o tutors legals. Aquesta autorització habilita als menors a utilitzar tots els serveis, incloent-hi l'accés a Internet.
La biblioteca mantindrà un registre amb aquestes autoritzacions. L'ús del carnet per part dels menors de 18 anys és responsabilitat dels pares o tutors legals, que n'han d'exercir el control necessari.
Les entitats, les associacions i les institucions que ho sol·licitin poden disposar d'un carnet col·lectiu expedit a nom del centre, amb la indicació de la persona responsable i de les persones autoritzades per al seu ús.
 • Llistat de descomptes
 • Espai personal
 • Reserva d’ordinadors
CESSIÓ D'ESPAIS

La biblioteca cedeix a entitats, associacions o institucions del poble l’ús d’alguns dels seus espais (sala Pau Joan, sala multimèdia i vestíbul de la biblioteca). Només hauran d’acceptar la normativa de cessió d’espais multimèdia i lliurar a la biblioteca la butlleta de petició de la sala degudament complimentada.  
 • Aula multimèdia: facilita l'ús de les tecnologies, la formació i l'accés a la informació digital. Aquest espai centra la seva activitat en la programació de cursos d'alfabetització digital. Per inscriure's en els cursos cal tenir el carnet de Biblioteques, i es pot fer per internet o a la mateixa biblioteca. També es duu a terme formació en col·laboració amb altres institucions. Els ordinadors d’aquesta aula són d’accés lliure per als usuaris amb carnet de Biblioteques. A les franges horàries lliures, és a dir, quan no es fan cursos, funcionen com un autoservei amb sessions de 2 h.
 • Sala d'estudi / Treball en grup: La sala Pau Joan és una sala de Suport per a les activitats de la biblioteca. Quan no hi ha cap activitat programada es pot utilizar com a sala d’estudi o treball en grup segons les indicacions del personal de biblioteca.
 • La Sala Pau Joan també s’ofereix a entitats, associacions o institucions del poble per al seu ús. Per això hauran d’acceptar la normativa de cessió d’espais multimèdia i lliurar a la biblioteca la butlleta de petició de la sala degudament complimentada.
CONNECTAR-SE A INTERNET
Per tal de potenciar l'accés a les TIC, la biblioteca t’ofereix els recursos de l’aula Multimèdia, Internet i connexió Wi-Fi.
Amb el teu dispositiu

 • Wi-fi biblioteques: Amb aquest servei qualsevol persona amb carnet de biblioteques i un dispositiu mòbil (ordinador portàtil, agenda personal digital (PDA), telèfon mòbil de 3a generació, portàtil MAC, etc.) pot connectar-se a Internet. Per fer ús del servei és necessari que la persona usuària tingui una targeta de xarxa correctament configurada i que disposi del carnet de biblioteques, ja que el número i el PIN serviran com a validació per entrar a la xarxa.
 • Wi-fi convidat: El servei permet que una persona sense carnet de biblioteca pugui fer ús puntual de la xarxa wifi durant 24 hores. Per a fer-ne ús, cal seleccionar la xarxa amb el nom GUEST_BIBLIOTECA i introduir el nom i el telèfon en el portal de validació que hi apareix, també cal acceptar les condicions d’ús del servei. L’usuari rep un SMS al telèfon mòbil indicat en la pantalla de validació. Per accedir al servei, cal introduir el codi d’accés rebut per SMS.
Amb ordinadors de la biblioteca
La biblioteca disposa d’ordinadors amb accés gratuït a Internet: el servei {Internet i +} amb sessions de 30 i 60 minuts. També hi ha 9 ordinadors a la Sala multimèdia amb sessions de 2 h.
Els usuaris tenen 20 sessions d'Internet; cada cop que s'utilitzi un dels ordinadors d’{Internet i +} es descomptarà una sessió. Les sessions {Internet i +} s'inicien a l'hora en punt i el sistema avisa la persona usuària quan falten pocs minuts per acabar.
També hi ha ordinadors, de 10 minuts, que no cal reservar i que no descompten sessions.


SERVEIS AL MÒBIL

BibliotequesXBM
Per a dur el carnet al mòbil, consultar el catàleg Aladí i fer gestions de l’espai personal, com ara reserves de documents i reserves d’ordinadors tant d’internet i + com d’EEMM. Aplicació per a “mobilitzar el carnet”. Els usuaris es validen amb les seves dades i poden dur el carnet de la biblioteca al mòbil per accedir als serveis de la mateixa manera que si portessin el carnet físic. A més, permet desar diversos carnets.

També es pot consultar el catàleg de la XBM i el l’espai personal, des d’on podrà veure quins documents té en préstec, renovar documents, fer reserves o cancel·lar-les. Així mateix, permet reservar ordinadors a les biblioteques. Igualment, es pot trobar informació de les biblioteques i bibliobusos de la xarxa i consultar les activitats.

L’aplicació és gratuïta i disponible per a iOS i Android.


eBiblio Catalunya
Per accedir al servei de préstec de llibre digital. És un servei del Sistema de Lectura Pública de Catalunya que fa possible el préstec de continguts digitals a tots els usuaris amb carnet de les biblioteques públiques catalanes.

eBiblio ofereix als usuaris de les biblioteques de Catalunya una col·lecció de novetats editorials de diverses temàtiques: obres de ficció i no-ficció per a públic adult, infantil i juvenil, així com revistes en català i castellà, i obres en altres idiomes.

Es pot accedir a aquests continguts a través de diferents dispositius: ordinadors personals, lectors de llibres electrònics, tauletes o telèfons intel·ligents. L’aplicació està disponible per a iOS i Android, i aquí.
Documentació