Serveis de préstec

És necessari el carnet de biblioteca, que és personal i intransferible, i et permet utilitzar qualsevol biblioteca de la Xarxa.

A les biblioteques, pots agafar durant 30 dies 30 documents en diferents formats (llibres, revistes, pel·lícules, cd, etc.).

Per al bon funcionament del servei de préstec s’ha de retornar els documents puntualment. Per cada dia de retard i document en préstec, el teu carnet rebrà 1 punt de penalització. Per cada 50 punts, el carnet quedarà bloquejat durant 15 dies. Passat aquest temps, el carnet tornarà a estar operatiu.

PRÉSTEC ENTRE BIBLIOTEQUES

La biblioteca et porta llibres i revistes d'altres biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona. Aquest servei de préstec interbibliotecari és gratuït si el préstec es fa entre les biblioteques públiques de Catalunya.

Alguns documents poden estar exclosos de préstec interbibliotecari, com ara les sèries de TV i alguns documents de fons especials.
RENOVACIONS

Els usuaris de les biblioteques, a través del catàleg, poden renovar els documents que tenen en préstec, sense haver-se de desplaçar a la biblioteca.

Els documents es poden renovar amb les condicions següents:
  • Que no s'hagin renovat ja tres vegades.
  • Que no hagi expirat la data de retorn.
  • Que no es tingui el carnet de préstec bloquejat per algun motiu.
  • Que no estiguin reservats per un altre usuari.
Per fer aquest tràmit, heu d'anar a la pantalla de consulta del catàleg col·lectiu i identificar-vos a "El meu compte", amb el vostre número de carnet de la biblioteca i el PIN. Premeu "Entrar" per validar-vos.

Un cop us hagueu validat, cal accedir a "Exemplars actualment en préstec".

A continuació heu de marcar a la columna "Renovar" els documents que s'han de renovar, o bé prémer el botó "Renovar-ho tot". A la columna "Estat" es pot veure la nova data.
RESERVES

Reserves per internet

Només es poden fer reserves per internet de documents que estiguin prestats, i que cal recollir a la biblioteca propietària dels documents. Cal cercar el document al catàleg i clicar l'enllaç "Reserveu document en préstec".

Reserves per telèfon i per correu electrònic

Es poden fer reserves de qualsevol tipus de document, ja estigui prestat o disponible, i que cal recollir a la biblioteca propietària del document. Els usuaris poden reservar un document trucant o enviant un missatge de correu electrònic a la biblioteca propietària del document.

Per a un millor servei, recomanem als usuaris que per fer la reserva s'identifiquin amb el número de carnet de la biblioteca. Les reserves es guardaran a la biblioteca durant set dies a partir de la data d'enviament de la confirmació de la reserva.

La recollida de documents reservats la poden fer els usuaris que han fet la reserva o una persona autoritzada. En aquest últim cas, caldrà que la persona autoritzada presenti el seu DNI, una fotocòpia del DNI i el carnet de la biblioteca de la persona que havia fet la reserva i aquesta autorització correctament emplenada.