Inserció laboral

SERVEI D’EMPRESA I OCUPACIÓ DE LA VALL DEL TENES

Les persones amb una discapacitat reconeguda oficialment pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya poden adreçar-se al Servei d’Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes per tal de rebre orientació i informació sobre ofertes de feina.

938 415 812
mcvt.seovt@mvalltenes.cat
www.seovt.org
XARXA LISMIVO

El Consell Comarcal del Vallès Oriental i les entitats de la comarca que treballen per la inserció laboral de persones amb diversitat funcional, estan treballant conjuntament per tal de facilitar la seva inserció al mercat de treball.

Miquel Ricomà, n. 46, Granollers
93 860 07 00
info@xarxalismivo.cat
www.xarxalismivo.cat
APINDEP

És una cooperativa de consum i usuaris de caràcter social i sense ànim de lucre. Ofereix serveis i recursos a la dependència de la manera més individualitzada possible per tal d'aconseguir el màxim d’autonomia de les persones. Està formada per persones amb discapacitat de primer i segon grau, pel qual esdevé un centre ocupacional per a persones amb diversitat funcional.

Camí de Caldes n. 37, Santa Eulàlia de Ronçana
938 448 772 / 656 485 305 / 609 333 194
Horari: dill a div de 9 a 16 h
apindepcentre@gmail.com apindep@gmail.com
www.apindep.com