Escoles de primària

ESCOLA EL TURÓ

L’escola El Turó fou el primer centre d'educació públic que s’obrí al municipi, l’any 1977. L’any 1989 traslladà la seva ubicació al barri del Turó de Bigues, d’on va rebre el nom actual, concretament al camí de can Badell, al barri del Rieral de Bigues.

Les instal·lacions s’anaren construint fins al 2009, i actualment consta de 3 edificis connectats en forma de “Y”, junt amb espais de lleure, esportius i jardins. El centre disposa d'una línia d’educació infantil i una d’educació primària.
ESCOLA EL COLOMER

L’escola El Colomer és un centre educatiu que forma part de la xarxa de centres públics de Catalunya. Està ubicada als terrenys de l’antic mas el Colomer, a la urbanització de Font Granada, a 1km del nucli urbà.
La infraestructura de l’escola inicialment es configurà en mòduls prefabricats. A l’abril de 2011 es féu el trasllat a l’edifici de l’escola nova, i a l’octubre del mateix any, s’entregà definitivament l’obra, ocupant la part esportiva (gimnàs i pista).
A l’escola El Colomer es cursen tots els nivells d’educació infantil i primària amb dues linies. 
DADES DE CONTACTE EL TURÓ

Camí de Can Badell, s/n
93 865 61 04
a8014747@xtec.cat
https://agora.xtec.cat/escolaelturobiguesiriells/


DADES DE CONTACTE EL COLOMER

Camí de Can Ribas, s/n
93 865 76 82
escolaelcolomer@xtec.cat
https://agora.xtec.cat/escolaelcolomer/