Pisos de protecció oficial

Promoció de 18 habitatges amb Protecció Oficial en règim d’arrendament promoguts per l’empresa Visoren Renta, S.A. al municipi de Bigues i Riells, carrer del mig, nº 21-23.

Són pisos d’1 o 2 habitacions, i tots disposen de traster i plaça d’aparcament. Els preus de lloguer oscil•len entre els 350€ i 475€ mensuals. La quota inclou despeses de comunitat i neteja de l’edifici, l’ascensor i els impostos de Béns Immobles i Escombraries. Hi ha una fiança de 2 mesos.

Els requisits són no tenir un altre habitatge en propietat i estar treballant actualment o jubilat o pensió incapacitat (ingressos mínims d’uns 800€ mensuals i màxims de 4,21 vegades l’IRSC).
Les persones interessades poden fer la sol•licitud a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) del Centre Cívic i Cultural de Bigues (c/ Anna Mogas 130), omplint la instància corresponent i adjuntant la documentació que s’hi indica.

Amb totes les sol•licituds presentades de les persones que compleixin les condicions, l’Ajuntament de Bigues i Riells crearà una llista d’espera oficial.

En el moment que Visoren comuniqui que un d’aquests pisos ha quedat lliure, serà l’Ajuntament que contactarà amb les persones del llistat, per ordre estricte de registre d’entrada, per a que faci les gestions necessàries amb Visoren per la signatura del contracte de lloguer.