Serveis i ajuts

AJUTS DE MENJADOR ESCOLAR CURS 2018/2019

Convocatòria adreçada als alumnes matriculats en un centre educatiu del Vallès Oriental sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i d'Educació Secundària Obligatòria. Per accedir als ajuts, cal complir els requisits establerts a les bases de la convocatòria, i no ser beneficiari de la gratuïtat d’aquest servei.

Sol·licituds a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (c. Anna Mogas, 130). Les resolucions es penjaran al tauler d’anuncis del lloc web de l’Ajuntament i al tauler d’edictes del Centre Cívic i Cultural El Rieral, tan bon punt el Consell Comarcal comuniqui la resolució del Departament.

Trobareu més informació a la web del Consell Comarcal.
AJUTS PER A ACTIVITATS ESPORTIVES TEMPORADA 2018/2019
Convocatòria adreçada a infants i adolescents, fins a 18 anys, que estiguin empadronats al municipi, facin esport en una entitat esportiva de Bigues i Riells i que compleixin els requisits establerts a les bases de la convocatòria per tal d'accedir aquests ajuts.

Les sol·licituds s’han d’adreçar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (c. Anna Mogas, 130), i les resolucions estaran disponibles al tauler d’anuncis de la web de l’Ajuntament i al tauler d’edictes del Centre Cívic i Cultural El Rieral.
AJUTS PER A MATERIAL ESCOLAR CURS 2018/2019
Convocatòria adreçada a infants i adolescents empadronats al municipi que estiguin cursant estudis obligatoris de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària o Educació Secundària i que compleixin els requisits establerts a les bases de la convocatòria.

Les sol·licituds s’han d’adreçar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (c. Anna Mogas, 130), i les resolucions estaran disponibles al tauler d’anuncis de la web de l’Ajuntament i al tauler d’edictes del Centre Cívic i Cultural El Rieral.