Casals i espais joves

ESPAI JOVE LA COVA
Camí de Can Badell
938 656 445
elpunt@biguesiriells.cat
Facebook: www.facebook.com/espaijove.lacova

Horari
De dimarts a divendres de 17.00 a 21.00 h

Espai de caràcter lúdic i educatiu pensat per a ser un punt de referència i d’interrelació per als i les adolescents del municipi, que reforci el seu sentiment de pertinença i afavoreixi, d’aquesta manera, la cohesió social.

Pretén generar dinàmiques internes amb els usuaris que incideixin en aspectes com la promoció d’hàbits saludables i, molt especialment, el foment de la participació social, tot facilitant-los recursos i assessorament amb l’objectiu que ells mateixos s’organitzin les activitats, empre que sigui possible.

També es pretén dotar els joves de mitjans de creació i expressió artística i cultural, tant en el dia a dia de l’equipament, com amb actuacions, com el curs de còmic manga (i el concurs anual de còmic), la revista de L@Cova o altres esdeveniments.
 
Espai destinat a la informació, orientació i assessorament de la gent jove del municipi, fent especial èmfasi en àmbits que es consideren d’especial interès per a la gent jove: estudis i formació, salut, oci, cultura i lleure, habitatge, treball (amb una assessor especialitzat que dóna servei dos dimecres al mes de 16 a 20 h) viatges i turisme, i informació local i comarcal.

La funció d’informar, orientar i assessorar s’aconsegueix recopilant i classificant informació produïda per tercers, però també produint informació (exposicions, díptics, butlletins d’informació, xerrades,...) i fent la màxima difusió possible, més enllà del propi equipament. En aquest sentit, s’intenta aprofitar tots els canals al nostre abast per a arribar al màxim nombre de joves possible: presència a l’institut del municipi, utilització de les xarxes socials i altres recursos d’internet, boca-orella...
També hi ha un espai dotat amb sis ordinadors amb connexió a internet d’alta velocitat (Punt Tic) per tal que la ciutadania disposi d’accés gratuït a internet, reduint així el risc de fractura digital. Aquest espai s’aprofita també per a fer cursos i diverses activitats de formació relacionades amb els ordinadors i amb les tecnologies de la informació i la comunicació.
ESPAI JOVE DE LA BIBLIOTECA
Carrer Anna Mogas, 130
08415 Bigues i Riells
Veure horaris

La Biblioteca ha habilitat un espai més distès al vestíbul per als més joves. Si han col·locat novel·les joves i documentació d'especial interès.