Consell de joves

El Consell de joves és l'òrgan que aglutina els representants de les entitats juvenils del municipi, joves que a títol individual estan motivats i compromesos amb la participació ciutadana i l’acció col·lectiva a nivell local i el personal tècnic i polític de la regidoria de joventut.
És, per tant, una eina de diàleg i comunicació entre l’administració i el jovent, una plataforma de coordinació entre les entitats juvenils i els grups de joves i un espai on es decideixen col·lectivament qüestions que afecten el jovent.