Programes específics

PROGRAMA DE PREVENCIÓ DE DROGUES (PPD)

El Programa de Prevenció de Drogues és un servei promogut per la Mancomunitat de La Vall del Tenes i en coordinació amb Serveis Socials i amb els Serveis de joventut, d’esports i d’ensenyament que ofereix tot un conjunt d’actuacions relacionades amb la prevenció del consum de drogues i d’altres conductes de risc per part del jovent.
  • Atenció, orientació i assessorament personalitzat sobre qualsevol dubte o problemàtica relacionada amb el consum de drogues
  • Informació i prevenció de drogues
  • Activitats puntuals o sota demanda (xerrades per a mares i pares, tallers per la comunitat, dies mundials, etc.)
  • Treball educatiu alternatiu a la sanció administrativa per consum o tinença de cànnabis a la via pública (Llei 1/92). Atén adolescents i joves fins a 21 anys consumidors de drogues i les seves famílies
Trobareu més informació a la web de la Mancomunitat.
PLA LOCAL DE JOVENTUT 

La raó de ser de les polítiques de joventut és la voluntat de transformar una realitat que es considera injusta per al jovent, un grup d‟edat que es troba amb unes dificultats creixents per portar a terme el seu projecte de vida i que sovint és poc tingut en compte a nivell social.

En aquest sentit, les polítiques de joventut s‟han d‟orientar a facilitar la realització del projecte de vida de la gent jove i a potenciar i impulsar el paper actiu del jovent dins la societat, oferint-los eines i espais de participació en la presa de decisions i oportunitats per donar rellevància a la seva visió del món.

Cal doncs facilitar certs processos vinculats al cicle de vida, a partir dels quals el jove defineix la seva futura vida adulta (àmbits: laboral, residencial, educatiu,...), sense deixar d‟atendre les seves necessitats presents i també intentant incidir en el seu entorn, en determinades estructures molt important a l‟hora de definir la seva situació present i les seves possibilitats de futur.

*Adjuntem el Pla Local de Joventut més actual: 2022-2026.
PROGRAMA D'INFORMACIÓ I DINAMITZACIÓ A L'INSTITUT

Engloba tot el conjunt d’activitats que des del servei de joventut es fan a l’Institut Maria de Bell-Lloch. Presència setmanal al pati de l’institut, exposicions, xerrades i tota mena de campanyes i activitats per temes puntuals, relacionades principalment amb la promoció d’hàbits de vida saludable i amb el foment de la participació del jovent.

PROGRAMA ESCOLTA JOVE

Servei d’assessorament de benestar emocional per a joves. Escolta Jove és un programa que busca cuidar la salut mental de les persones de 12 a 29 anys i oferir espais per a poder parlar, preguntar i viure la salut emocional de manera lliure i segura. Es fa a l'Espai Jove L@Cova: dilluns, dimarts, dijous i divendres de 17 h a 20.30 h. Sense cita prèvia! Què es fa?*

SERVEI DE PSICOLOGIA

Acompanyament emocional per a totes les persones joves d'entre 12 i 29 anys que sol·licitin orientació, informació i atenció psicològica entorn de qualsevol tema de salut mental que els preocupi: autoestima, sexualitat, alimentació, relacions de parella, afectivitat, consum, relacions socials, etc. La seva finalitat és atendre de forma preventiva el patiment emocional i els problemes de salut mental de la població jove. És un servei confidencial i gratuït que es fa a L@Cova.