Vols viatjar?

CAMPS DE TREBALL

Els camps de treball són activitats de voluntariat que consisteixen a realitzar projectes i serveis en una comunitat que acull el grup de joves. Cada participant es compromet, de manera individual o en grup, i de forma desinteressada, en participar en el treball proposat (ambiental, social, patrimonial, arqueològic, cultural...) a canvi de la pernoctació, la manutenció i de poder gaudir d’activitats de lleure educatiu.

A Catalunya, els camps de treball són organitzats per la Direcció General de Joventut i gestionats per entitats i associacions juvenils, tenen una durada de 15 dies, en període de vacances.

Els i les joves de Catalunya poden participar també en nombrosos camps de treball arreu del món, en diferents modalitats: n'hi ha que duren quinze dies, a l'estiu; i n'hi ha de fins a 6 mesos, a països del sud.

Més informació: gencat

ERASMUS


Erasmus+ és el programa integrat de la Unió Europea (UE) que engloba les iniciatives en educació, formació, joventut i esport.

Quins objectius principals té, vinculats a la joventut?

  • Millorar el nivell de competències bàsiques i habilitats de les persones joves, amb especial atenció als i les joves amb menys oportunitats
  • Promoure la participació en la vida democràtica a Europa, la ciutadania activa, el diàleg intercultural, la solidaritat i la inclusió social
  • Incrementar les oportunitats de mobilitat
  • Millorar la qualitat del treball en l’àmbit de la joventut, en particular mitjançant una major cooperació entre les organitzacions juvenils
  • Complementar les reformes de polítiques de joventut en l'àmbit local, regional i nacional
  • Donar suport al reconeixement de l'aprenentatge no formal
  • Potenciar la dimensió internacional de les activitats per a joves
Més informació: gencat
AU PAIR

Fer d’au-pair és anar a viure temporalment a un país estranger amb l'objectiu d'aprendre la llengua i tenir cura dels infants d'una família i ajudar en feines domèstiques. A canvi l'au-pair té assegurada la manutenció, l'allotjament i un petit sou.

L’allotjament (en una habitació independent) i la manutenció són gratuïts. Es gaudeix, com a mínim, d’un dia lliure a la setmana. Es disposa de temps lliure per assistir a classes de l’idioma del país escollit. Les classes de llengua i els viatges d’anada i tornada són a càrrec de l’au-pair, encara que en alguns països les famílies paguen una part dels cursos. A Irlanda concretament, el curs d'idiomes està inclòs dins del mateix programa au-pair. Pagament de 60 euros a 90 euros setmanals aproximadament. L’estada és d’entre sis mesos i un any o més. Excepcionalment, a l'estiu es poden fer estades de 2 a 3 mesos.

Si vols fer d’au-pair, has de tenir entre 17 i 30 anys, encara que en determinats països s'ha de tenir 18 anys. És preferible que no fumis, almenys durant les teves activitats amb la família. És millor que tinguis permís de conduir i experiència amb nens. Cal que tinguis uns coneixements mínims de l’idioma.

També has de tenir en compte que normalment, les famílies tenen preferència per contractar noies, encara que alguns països (EEUU) també accepten nois. Fer d’au-pair no és anar de vacances, tindràs responsabilitats i obligacions i hauràs de seguir els costums i el ritme de la família que t’hagi acollit.
Altres modalitats

Dins del sistema au-pair, el Consell Europeu de la Joventut inclou dues modalitats més: Règim "ajuda-mare": l’horari és superior (8 hores diàries), la remuneració també augmenta. Règim demi-pair (només es fa a Anglaterra): les hores de treball són inferiors.

Tràmits i normativa
La manera més habitual de fer-los és contactar amb agències especialitzades, on et facilitaran tant la documentació com la família del país que decideixis. A més, aquestes agències tenen enllaços i centres assessors en els països on gestionen l'au-pair.

Més informació: gencat