Consell Veïnal

El Consell Veïnal municipal de Bigues i Riells del Fai pretén aglutinar i tenir en compte totes les opinions: no només aquelles dels membres que en formen part, sinó també les dels veïns que no hi estan inclosos.

El funcionament del Consell permet recollir els suggeriments de tots els ciutadans per a poder-los tenir en compte en les decisions que es derivin, tot traslladant les seves peticions a les associacions pertinents.
El Consell Veïnal municipal és un dels òrgans de participació ciutadana de caràcter consultiu, del qual es dota l'Ajuntament de veïnes de Bigues i Riells del Fai, per a assessorar-se i rebre opinions i propostes de la ciutadania respecte al funcionament dels barris i del municipi en general, com a instrument per a fomentar la participació ciutadana.
L'Ajuntament publica l'antic reglament del Consell mentres treballa en un nou document que reculli el nou esperit de l'ens.