Empadronament

Si acabeu de venir a viure al municipi, des de l’Oficina a d’Atenció al Ciutadà (c. Anna Mogas, 130) podeu fer el tràmit d’empadronament.
Caldrà que presenteu la següent documentació:

  • Contracte lloguer o escriptura de compra-venda casa al nom de la persona que es vulgui empadronar
  • El DNI de totes les persones majors d’edat interessades en ser empadronades, que hi hauran d’anar presencialment
  • Per a empadronar menors d’edat, farà falta el seu DNI o bé el llibre de família