Informes d'estrangeria

Les persones immigrades han de sol•licitar els informes d'estrangeria per tal d'acreditar:
  • el seu grau d'integració a Catalunya per accedir a l'arrelament social
  • l'adequació de l'habitatge per a sol•licitar el reagrupament familiar
  • l'adequació de l’habitatge per a la renovació de les autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar en aquells casos en que el reagrupant ha canviat de domicili habitual respecte del que va acreditar per a obtenir el reagrupament de la seva família
  • l'esforç d'integració per a renovar o modificar la residència temporal
Per a elaborar aquests informes, el Govern de la Generalitat col•labora amb els ajuntaments catalans, l'administració més propera als usuaris.

Trobareu més informació a la web del Consell Comarcal.