Servei d'interpretació

El Servei d’Interpretació és un recurs gratuït del Consell Comarcal a l’abast dels serveis socials municipals, els serveis d’acollida a persones nouvingudes i els serveis d’atenció a la dona de la comarca del Vallès Oriental, que té per objectiu facilitar la comunicació entre el col·lectiu d’immigrants nouvinguts i els professionals d’aquests serveis.

En casos excepcionals es podrà oferir el recurs a altres serveis, sempre i quan aquests no disposin d’una altra via.
S’adreça a totes les persones nouvingudes que no sàpiguen català ni castellà i que faci menys de 3 anys que resideixen a Catalunya, i que hagin de comunicar-se amb algun servei municipal o sanitari.

Poden sol·licitar el servei d’interpretació els professionals dels diversos serveis socials, d’acollida a persones nouvingudes i d’igualtat de gènere de la comarca del Vallès Oriental.

Trobareu més informació a la web del Consell Comarcal.