Servei de Primera Acollida

És un conjunt d’accions i recursos destinats a les persones nouvingudes, estrangeres, refugiades, apàtrides, de protecció subsidiària i retornades, amb edat superior a l’establerta per a la finalització de l’escolaritat obligatòria.

A través d’una informació, acompanyament i formació, aquest servei facilita l’adquisició de competències lingüístiques, laborals i de coneixement de la societat i de l’ordenament jurídic.

Aquestes competències es podran acreditar amb un certificat d’acollida, el qual té utilitat per procediments d’estrangeria i nacionalitat, per a buscar feina i per a fer valer la vostra experiència i coneixements.
S’hi accedeix demanant pel Servei de Primera Acollida a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) o contactant amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental i preguntant per el/la Tècnic/a d’Acollida.

Cal estar empadronat.
Trobareu més informació a la web del Consell Comarcal.