Recursos de salut mentalSERVEI DE PSICOLOGIA MUNICIPAL

L’Ajuntament ofereix un servei de psicologia ampli des de fa més de vint-i-cinc anys a càrrec de les psicòlogues municipals. Ofereixen atenció a les famílies i als infants a través dels centres escolars i dels Serveis Socials. La seva tasca s’adapta a les necessitats dels infants i del seu entorn, i busquen millorar l’ambient a l’aula assessorant els equips docents.

Setmanalment visiten les escoles El Colomer i El Turó i la llar d’infants municipal La Puput. També, s’adrecen a l’Institut Maria de Bell-Lloc cada cop que hi ha una necessitat. A més, formen part de la Comissió a l’atenció a la diversitat i a la Comissió de prevenció i resolució de conflictes, creada des de l’àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament.

Podeu accedir al servei a través de les escoles, si es tracta d'un infant escolaritzat a un dels centres educatius del municipi. També a través de Serveis Socials (OAC).

Les tasques de les psicòlogues són diverses: treball preventiu, a través de proves de grup i dinàmiques per gestionar les relacions a les aules; seguiment als alumnes atesos amb capacitat d’anàlisi per derivar-los als serveis psicològics de Granollers, i assessorament a les famílies i docents amb proposta d’alternatives sota demanda. A més, fan un important treball en xarxa amb Serveis Socials, el Programa de Prevenció de Drogues de la Vall del Tenes, la Policia Local i les regidories de Joventut, Ensenyament i Esports.

També, treballen fora dels centres participant en tots aquells actes del municipi que tenen una implicació d’infants i família. Intervenen en programes com el Lecxit o l’Aula d’Estudi, i en jornades com la Diada de Sant Jordi. En definitiva, s’actua amb una visió global de l’infant per poder-lo atendre tant a l’escola com en el lleure.
SERVEIS QUE S'OFEREIXEN AL MUNICIPI

1. Els centres educatius de Bigues i Riells del Fai disposen de servei de psicologia, subvencionat pel consistori. Una professional de la Fundació AGI (Assistència i Gestió Integral), que treballa per la igualtat i la prevenció de la violència masclista, ofereix assessorament psicològic 21 hores a la setmana.


2. L’Espai Jove L@Cova té un servei d'acompanyament emocional per a totes les persones d'entre 12 i 29 anys que sol·licitin orientació, informació i atenció psicològica sobre qualsevol tema de salut mental que els preocupi: autoestima, sexualitat, alimentació, relacions de parella, afectivitat, consum, relacions socials, etc. La finalitat del servei és atendre de forma preventiva el patiment emocional i els problemes de salut mental de la població jove a través d’un servei confidencial i gratuït.


3. Bigues i Riells del Fai és la seu d’ASFATAC, una associació de famílies d’adolescents amb trastorns de conducta, addiccions i depressió que han creat xarxa per donar-se suport. El 14 de gener del 2023 el nostre municipi va acollir la primera jornada sobre salut mental.


4. Els centres educatius també compten amb la Bústica d’Assessorament Escolar en 72h. Aquest servei, ofert per ITA, permet detectar i prevenir possibles problemàtiques de salut mental a l’aula a través d’un servei de consultes a especialistes en salut mental, que facilita una resposta específica en 72 hores.


5. Tallers de detecció de TCA (Trastorn de Conducta Alimentària) per al personal de menjador. El consistori subvenciona una formació per afavorir la detecció precoç de trastorns de conducta alimentària en l’alumnat i aconseguir una millora en el coneixement de signes d’alarma i pautes bàsiques.


6. ESCOLTA’M: temps per escoltar l’alumnat. Aquesta és la filosofia del consistori i dels centres educatius: construir un projecte de centre que reconegui les persones i la seva tasca de forma integral. El projecte s’aplica a través del treball del vincle emocional entre professorat i alumnat, la millora de la convivència, de l’aprenentatge cooperatiu i de la comunicació lliure de judici per tal de generar un ambient de confiança en les tutories entre iguals.


Bigues i Riells del Fai és un referent comarcal i de país pel que fa a la salut mental perquè el consistori i les entitats consideren vital seguir treballant
en la detecció i orientació, amb la col·laboració tant de la Generalitat de Catalunya com de la Diputació de Barcelona per tal de continuar oferint un servei pioner.