Aprenem des de casa

26/3/2020
Els centres educatius de Bigues i Riells ofereixen diverses propostes per tal que l'alumnat pugui seguir treballant durant el confinament.


Els enllaços clau
Escola Bressol Municipal la Puput
Escola El Turó
Escola El Colomer
Institut Maria de Bell-Lloc
La suspensió de les classes i el confinament derivats de la crisi sanitària del Coronavirus ha fet que els centres educatius de Bigues i Riells i de tot el país s'hagin de replantejar el model temporalment. L'objectiu de tots els centres és que l'alumnat del municipi pugui seguir aprenent des de casa.

Trameses en línia i replantejament

En el cas de les escoles, el Colomer i el Turó, estan fent arribar tota mena de propostes de tasques educatives a l'alumnat a través dels seus llocs web i del correu electrònic. En molts casos, ja es va fer entrega de material físic l'últim dia de classe, per tal que les famílies tinguessin el màxim de recursos a l'abast des d'un inici.

Ambdues escoles mantenen molt actius els seus apartats web i portals d'intranet destinats a fer arribar propostes, tasques i recomanacions per aquests dies. Les famílies fan un bon seguiment de les tasques, tal com demostra l'enviament de la majoria d'activitats encomanades.

Tampoc s'obliden de l'alumnat amb necessitats educatives i socials especials. Per aquest motiu s'han enviat propostes elaborades per l'equip d'assessorament psicopedagògic.

A més, les editorials amb les quals treballen, Teide, Baula i Vicens Vives, tenen plataformes digitals per facilitar les diferents tasques.

Un gran nombre del professorat està fent servir recursos audiovisuals de generació pròpia per nodrir els infants de contingut atractiu, com ara l'elaboració de vídeos per arribar a tothom a través de les xarxes.
 
 
Entregues telemàtiques sense avaluació

Pel que fa a l'Institut Maria de Bell-lloc, està treballant telemàticament, de manera que el professorat fa arribar les tasques a realitzar a l'alumnat i aquest les retorna. De fet, en aquest centre ja hi havia dues assignatures de treball digital, de manera que no abaixa el ritme, ni en anglès ni en ciència.

El Departament d'Ensenyament ha anunciat que les tasques que es presentin no podran ser avaluades. El centre remarca la importància de mantenir el ritme, encara que admet que aquest fet farà que no tothom entregui les tasques. Des de l'institut s'intenta realitzar tutories personalitzades amb cada persona estudiant per tal d'adaptar-se al màxim a les circumstàncies canviants.

Temps per a la reflexió

L'Escola Bressol la Puput aprofita aquests dies per difondre la seva tasca a través d'Internet, actualitzant la informació, oferta i filosofia del centre al seu apartat al web municipal del Consistori. Des del centre s'explica, de manera entenedora, les seves dues modalitats de quota: Puput i Niu de la Puput, la seva línia pedagògica i el seu concepte d'espais oberts.

A més, les professionals de la Puput aprofiten aquest període per actualitzar el projecte educatiu del centre i les normes d'ordre i funcionament d'aquest. L'escola bressol treballa aquests dies en els informes individualitzats de cada infant.

Des de la Puput, també estan elaborant vídeos educatius per seguir ofrint eines a les famílies durant el confinament.

Preinscripcions i portes obertes

De moment no hi ha noves dates per a les portes obertes ni per a les preinscripcions per a cap dels centres. Però tots tenen publicada, a Internet, la documentació que caldrà presentar quan arribi el moment.